GARANTII

  1. Kõikidele kaupadele kehtivad tootja ja/või maaletoojate poolt kehtestatud garantiitingimused.
  2. Garantiiteenuse osutamise aluseks on garantiitalongi originaal või ostuarve ning võimalikult täpne rikke kirjeldus.
  3. Garantiitalong saadetakse täidetult koos kaubaga, kui tootel ei ole kaasas garantiitalongi, siis on garantii aluseks ostuarve.
  4. Transport garantiiremonti toimub kliendi kulul ning toode peab olema originaalpakendis.
  5. Garantii ei kehti juhtudel, kui tootel on füüsiline kahjustus või kulumine, toodet on kasutatud mittesihtotstarbeliselt, toodet on valesti kasutatud.
  6. Probleemide  tekkimisel tuleb võtta ühendust meie klienditoega, kirjutades e-mailile (epood@meistrimees.com) või helistada klienditoe numbrile +3725160103

Lugupidamisega Iisibii OÜ